• Česká republika - Perspektivy a potenciál využití CO2

Česká technologická platforma pro biopaliva

Česká republika - Perspektivy a potenciál využití CO2

Dne 6.6.2018 se v Technoparku VŠCHT konal workshop Česká republika - Perspektivy a potenciál využití CO2. Zde naleznete všechny prezentace z workshopu.

logo