Zajímavé odkazy

Virent and shell start world´s firstbiogasoline production plant    http://www.virent.com/News/press/03-23-10_Virent_and_Shell_Start_Worlds_First_Biogasoline_Demonstration_Plant.pdf

 

Studie technologií B2G v Evropě     http://www.agrireseau.qc.ca/energie/documents/358%20TR%20nk-IV-99%202nd%20gen%20%20BF%20technology%20providers.pdf

 

Světová energetická produkce v Mtoe     http://www.iea.org/country/maps.asp

 

Výhled světové energetiky - World Energy Outlook (WEO)     http://www.worldenergyoutlook.org/

 

Sustainable production B2G - potenciál a perspektívy podle IEA     http://www.oecd.org/dataoecd/17/12/44567743.pdf

 

 

 

 

 

logo