Projekt CZ.01.01.01/07/23_010/0001243

V období 12.4.2023 - 30.6.2026 ČTP Biosložky bude po schválení realizovat projekt ČTPB V.

Projekt je podporován v rámci OPPIK, programu Spolupráce - Technologické platformy.

Cílem projektu ČTPB Dekarbonizace mobility a syntetická paliva (e-paliva).
Závazky členských států EU dekarbonizace 2050 se vztahují i na mobilitu. Při zachování konkurenceschopnosti ČR to znamená minimálně pro leteckou a nákladní dopravu, těžkou stavební techniku, zemědělskou a lesní techniku, nadále využití spalovacích motorů ovšem na ekologická syntetická paliva, využívající CO2 jako vstupní surovinu.

 

 

 

 

 

logo