Projekt CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0024021

V období 1.12.2020 - 30.6.2023 ČTP Biosložky bude po schválení realizovat projekt ČTPB IV.

Projekt je podporován v rámci OPPIK, programu Spolupráce - Technologické platformy.

Cílem projektu - ČTPB plánuje klást důraz na perspektivní zdroje, které mají předpoklad bezkonfliktní dostupnosti včetně
společenské aktuálnosti cirkulárního využití zdrojové báze. Strukturálně budoucí činnost bude členit do 4
pilířů: B2G (biopaliva 2.generace z odpadů), Záchyt a transformace CO2, Power to X, Times.

 

 

 

 

 

logo