Team IAP

K 31.12.2010 byl složen team ke zpracování Implementačního akčního plánu:

Strategické oblasti zájmu ČTPB   TEAMy pro IAP
B I. Biomasa - zdrojová báze procesů    
B1 RRD - Produkce, dostupnost, lokalizace   Weger
B2 LŤZ - Produkce,dostupnost, lokalizace   Nikl
B3 Řasy, mikrořasy, sinice - produkce, dostupnost, lokalizace   Masojídek, Bíšová
B4 Komunální odpady a BRKO - produkce, dostupnost, lokalizace   Habart
B5 Mapa potenciálu zdrojové báze   Gál, Mišák, Habart,
B6 Biomasa versus potraviny   vynecháváme
B7 Biomasa versus energetické užití   vynecháváme
B8 Příprava biomasy pro CHT zpracování - logistika, fragmentace, sušení   vynecháváme
CH II. Chemicko-technologický transfer zdrojové báze    
CH1 Chemicko-termické procesy zpracování   Ciahotný
CH2 Zplyňování - parciální oxidace SYNGAS   Ciahotný
CH3 SYNGAS a katalytická konverze na paliva   Ciahotný
CH4 Pyrolýza, hydropyrolýza - bio olej   Kubička
CH5 Toriffikace   Kubička
CH6 Hydrotermání rozklad vlhké biomasy - HTÚ - metan   Gál, ČTPB
CH7 Anaerobní digesce - metan   Matějka, Dvořák
CH8 Separace vodíku   Dvořák, Šurovský
CH9 El.energie -čisté technologie, parogenerátory   vynecháváme
S III. Sustainibility - dlouhodobá udržitelnost procesů    
S1 EN 16214 ISCC implementace v ČR   Kubů
S2 Biodiverzita   vynecháváme
S3 LCA - Life cycle assessment - Životní cyklus   Kočí
I IV. Informace o R&D aktivitách    
I1 Systematizace informací ze světa a ČR   ČTPB
I2 Informace o aktivitách v ČR   vynecháváme
L V. Legislativa biopaliv    
L1 Legislativa EU a ČR   Kubů
L2 Legislativa v ČR   vynecháváme

logo