• KOMUNÁLNÍ ODPAD jako vstupní surovina - aktuality

Česká technologická platforma pro biopaliva

KOMUNÁLNÍ ODPAD jako vstupní surovina - aktuality

- BASF Venture Capital GmbH investuje do LanzaTech fermentace syngasu na etanol - https://www.basf.com/global/en/media/news-releases/2018/06/p-18-229.html

- 2019  Specifiká zplyňování  komunálního odpadu  https://www.intechopen.com/chapters/59269

- 8/2019  BRKO –jako potencionální zdroj bioetanolu, biodieslu a bioplynu.  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1364032119302175

- 2018-2022  BRKO - BioRen projekt výroby glycerol tertiary butyl etheru (GTBE) jako aditivum pro benzínové i dieslové motory. Výroba v rětezci Bioethanol - bioisobutanol  - GTBE.   https://www.bioren.be/news/

- 4/2020 Japonské Join Venture - Komunální odpad na etanol – plán je jednotka v komerčním měřítku - https://www.sekisuichemical.com/news/2020/1364066_38530.html

- 2021 - LanzaTech a BASF dosáhly prvního milníku ve využívání průmyslových odpadních plynů pro chemickou výrobu.  https://www.basf.com/global/en/media/news-releases/2021/05/p-21-206.html

- 4/2022 Japonsko Kuji City -demonstrační jednotka Waste to ethanol v provozu.
Postaven pod dohledem japonského ministerstva hospodářství, obchodu a průmyslu (METI) a životního prostředí. Vstup 20 tun KO/denně. Výstup 1000-2000 litrů EtOH/denně.
Technologie výroby:
    -Reformátor zplyňování (Mitsubishi Heavy Industries Environmental & Chemical Engineering Co., Ltd.)
    -Technologie rafinace plynu (SEKISUI CHEMICAL)
    -Technologie mikrobiálního biokatalyzátoru a fermentace plynu (LanzaTech, Inc.)
    -Technologie destilace ethanolu (SEKISUI CHEMICAL).
SEKISUI CHEMICAL spolupracuje se společností SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LTD. na vybudování nového systému s uzavřenou smyčkou, ve kterém je ethanol přeměněn na ethylen a poté na plast (polyolefin).
První komerční zařízení – předpoklad 2025.

- 7/2022 Technologické možnosti konverze komunálního odpadu produkty s přidanou hodnotou a příspěvkem k bio-ekonomice. Procesy termochemické, biochemické a speciální jako(tmavá fermentace na produkci vodíku, , mikrobiální palivové články (MFC)  a mikrobialní palivové články (MEC)… www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0960852422005764

- Technologie LanzaTech - v průmyslových závodech s více než 40 000 hodinami provozu s využitím odpadních plynů z oceláren (BlueScope Steel - NZ; Shougang Steel - CN; BaoSteel- CN; China Steel, TW) a přibližně 30 000 hodin použití syngasu z průmyslového zplyňování TKO (Sekisui, JPN) - https://www.basf.com/global/en/who-we-are/organization/group-companies/BASF_Venture-Capital/portfolio/LanzaTech-Inc.html

- BASF  - ChemCycling®   -  CHEMICKÁ RECYKLACE se zaměřuje na plastové odpady, které není možné mechanicky recyklovat z technologických, ekonomických nebo ekologických důvodů. Příkladem jsou plasty se zbytky, směsné frakce plastového odpadu sestávající z různých druhů plastů, které nebudou dále tříděny, nebo šrot pneumatik, který se jinak nerecykluje. BASF spolupracuje se společnostmi Quantafuel, ARCUS, Pyrum a New Energy. Quantafuel a ARCUS jsou specialisté na pyrolýzu směsného plastového odpadu, Pyrum a New Energy se specializují na pyrolýzu pneumatik s ukončenou životností. Díky těmto partnerstvím učinila společnost BASF významný krok směrem k vytvoření široké dodavatelské základny pro pyrolýzní olej a k nabízení certifikovaných produktů z oblasti chemické recyklace v komerčním měřítku -https://www.basf.com/global/en/who-we-are/sustainability/we-drive-sustainable-solutions/circular-economy/mass-balance-approach/chemcycling.html

logo