• Duální - kombinovaný pohon

Česká technologická platforma pro biopaliva

Duální - kombinovaný pohon

" Duální - kombinovaný pohon (zemní plyn-nafta) od firmy CLEAN AIR POWER pro kamiony, je návratný již do dvou let. Pohon objednali již stovky zákazníků a firma v červnu vybavila pohon systémem Genesis-EDGE a testuje ho v USA. Firma plánuje s duáloním pohonem proniknout taky do Ruska.

http://www.cleanairpower.com/pdfs/CAP_DualFuel_brochureEurope_July%2011%20A4.pdf

logo